Visie 

Er werd mij gevraagd -als eerwaarde doch enigszins slordige voorzitter- een melig tekstje te schrijven voor onze website om onze visie als jeugdhuis te verklaren. Ik gaf mezelf enkele maanden uitstel hiervoor en het resultaat is dan ook, al zeg ik het zelf, verbluffend. Al die ontroerende, verbeeldende en oersterk onderbouwde ideeën hebben voldoende tijd gehad te rijpen in mijn eiken hersenen vat. Wat hier volgt is de gefermenteerde versie van hoe een schitterende jeugdwerking er volgens ons uit hoort te zien. Oh, en er wordt hier momenteel in mijn oor gefluisterd door meneer De Vuyst dat het gelul-gehalte vrij hoog mag zijn aangezien volgens hem niemand deze tekst ooit zal lezen. Genoteerd. En tot zover mijn ambitie om een gevierd schrijver te worden. 

En dan nu serieus. Want dat mag ook al eens in een jeugdhuis. En dat kunnen wij ook! Ook al zou u misschien denken dat wij tot zulke plechtigheden niet in staat zijn. Mis! Ja, we zijn stuk voor stuk clowns die met een korrel zout dienen genomen te worden zo groot als het achterwerk van meneertje Trump. Maar over een ding zijn we het unaniem eens: dat een jeugdwerking opbouwen en onderhouden geen eitje is en dat we dit op de best mogelijke manier dienen uit te voeren. Dat zijn we verplicht aan onszelf en aan alle jeugd in Lede en ver daarbuiten. Blijkt ook nog eens ons geluk te zijn dat we het over de manier waarop dat moet gebeuren òòk met elkaar vinden.

Een bidong staat vrij op te vullen zoals je dat zelf wilt, het begrip bidong is in te vullen zoals je dat zelf wilt, ons jeugdhuis bidong valt aan te vullen zoals je dat zelf wilt. Een volledige uiteenzetting van onze idealen is vrijwel onmogelijk en hoogstwaarschijnlijk oersaai. Ik zal toch proberen om de belangrijkste even aan bod te brengen. De volgende drie kernwaarden zijn voor ons als bestuur levensnoodzakelijk om te garanderen, en voor iedereen wie een handje komt toesteken of zich op eender welke manier engageert voor dit jeugdhuis om na te leven.

 

Gelijke kansen, gelijke behandeling

Alle jongeren hebben recht op gelijke kansen. Als jeugdhuis staan we paraat voor iedereen, zonder vooroordelen.  Een ieder van ons heeft een andere achtergrond, vaardigheden, behoeften, wensen en motieven. Een degelijke jeugdwerking is gebaseerd op inclusiviteit. Om iedereen dezelfde ervaring te bieden moeten we flexibel zijn en kunnen omgaan met verschillen. Ons doel is om gevarieerd te werk te kunnen gaan en door werking op maat iedereen dezelfde uitkomst te kunnen bieden. 

 

Openheid en betrouwbaarheid

Wij trachten een open jeugdhuis te zijn waar iedereen welkom is en niemand zich een vreemde hoeft te voelen. Openheid staat voor de sfeer die toelaat dat er over alle onderwerpen kan gesproken worden en waarin conflicten zonder meer opgelost kunnen worden. Een jeugdhuis is in een de eerste plaats een plek waar plezier wordt gemaakt, maar graag proberen wij dit op de juiste manier te doen, en zonder opdringen de passende waarden uit te dragen. Met een open ingesteldheid hopen we meer te bereiken als bestuur. Samenwerken als een hecht team dat vlot overweg kan met elkaar en met zijn leden. Daarnaast is het belangrijk om ook onder de leden, en in het beeld dat wij uitdragen als jeugdhuis, een open sfeer te creëren.

Betrouwbaarheid is noodzakelijk voor een vlotte werking enerzijds en een gevoel van vereniging anderzijds. Dit sluit aan bij een open communicatie en duidelijkheid. We werken met mensen en willen dan ook niet vervallen in een onpersoonlijke, zakelijke sfeer. Elkaar kennen en erkennen is noodzakelijk om een goede band op te bouwen met bestuur, medewerkers en leden. Deze samenwerking is gestoeld op wederzijds vertrouwen. Tenslotte willen wij een plek creëren waar jongeren houvast kunnen vinden. Wij staan als bestuur dicht bij onze leden met wie we een persoonlijke en vriendschappelijke relatie hebben. Betrouwbaarheid is in dat geval , in beide richtingen, noodzakelijk. 

 

Solidariteit

Elkaar helpen, van dichtbij of veraf is een mooi ideaal dat we graag willen ondersteunen, met een grote groep die grote solidariteit uitdraagt kan je grote dingen bereiken. Een actieve jeugdwerking uitbouwen doe je niet op je eentje. Een dergelijke onderneming vraagt om een grote groep enthousiastelingen die samen aan hetzelfde eind trekken. Solidariteit is nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag. In een wereld die meer en meer verdeeld lijkt te zijn willen wij samen sterk staan en aandacht hebben voor iedereen rondom ons. 

 

Als bestuur zullen wij er steeds alles aan doen om deze kernwaarden te bewaken. Dat zal, onvermijdelijk, het ene moment makkelijker gaan dan het andere. We zijn niet heilig en claimen dat ook niet te zijn, maar we zullen altijd ons best doen om daar zo dicht mogelijk bij te raken. Ik zie het, als voorzitter die allesbehalve een handige Harry, allesbehalve een wiskundig wonder, allesbehalve een goede commerçant is, als mijn hoofdtaak om er op toe te zien dat we deze waarden niet uit het oog verliezen. Call me Guardian of the Decency…dat klonk precies beter in mijn hoofd. Hoe dan ook,  ik twijfel er geen seconde aan dat we dit met het voltallige bestuur zullen verwezenlijken. Op een autonome manier. Op een plezierige manier. Op onze manier. Laat de jeugd maar doen, we komen er wel. Samen.

 

Gefermenteerde groetjes,

Het voltallige bestuur, met de steun van Erik van den Eeckhout & Daisy De Grauwe